AUGUST 18, 2014:  PAGDIRIWANG NG LINGGO NG WIKA.  Pagbubuo ng bandila.

HEARTS ON FIRE